Ống thép luồn dây điện và phụ kiện
 

Tags: Quy định về hình thức thanh toán