Chính sách
 

Chính sách

  Quy định chung

  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI WEBSITE ttpcom.VN

  Chào mừng quý khách đến với website www.ttpcom.vn - Công ty cổ phần TT&P.  Bằng việc truy cập vào website này, mặc định quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung trong bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của website www.ttpcom.vn, quý khách phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

  Trong văn bản này "chúng tôi", "TT&P", "Công ty Cổ phần TT&P", "website này" hoặc "ttpcom.vn" có giá trị thay thế ngang nhau, được hiểu là bên cung cấp dịch vụ; "bạn", "quý khách", "người dùng", "người sử dụng dịch vụ" cũng có giá trị thay thế ngang nhau, được hiểu là bên sử dụng dịch vụ.

  1. Sử dụng hợp pháp

  Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

  2. Sự tuân thủ

  Công ty cổ phần TT&P có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Công ty cổ phần TT&P  cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Công ty cổ phần TT&P cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ info@ttpcom.vn.

  3. Liên kết website của bên thứ ba

  Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Công ty cổ phần TT&P cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Công ty cổ phần TT&P không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Công ty cổ phần TT&P sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

  4. Quyền sở hữu trí tuệ

  Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần TT&P và các tổ chức/công ty khác đã được Công ty cổ phần TT&P cho phép. Công ty cổ phần TT&P cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

  ·         Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

  ·         Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

  ·         Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

  ·         Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

  Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty cổ phần TT&P. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ info@ttpcom.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

  5. Tuyên bố từ chối bảo đảm

  Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". Công ty cổ phần TT&P không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

  Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Công ty cổ phần TT&P sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

  6. Giới hạn trách nhiệm

  Công ty cổ phần TT&P sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty cổ phần TT&P. Công ty cổ phần TT&P cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

  Như một điều kiện khi sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Công ty cổ phần TT&P, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Công ty cổ phần TT&P sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của Công ty cổ phần TT&P.

  Công ty cổ phần TT&P không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Công ty cổ phần TT&P sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ tương ứng giữa đơn vị phát hành website Công ty cổ phần TT&P và Bạn.

  7. Bồi thường

  Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty cổ phần TT&P hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

  ·         Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Công ty cổ phần TT&P.

  ·         Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty cổ phần TT&P.

  ·         Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty cổ phần TT&P.

  ·         Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

  ·         Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty cổ phần TT&P.

  ·         Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty cổ phần TT&P.

  8. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

  Chỉ những người được Công ty cổ phần TT&P ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

  9. Những Dịch vụ cung cấp trên Website

  Khi Bạn đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên Website thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho Dịch vụ đó theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ liên quan. Ngoại trừ những quy định được xác định trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, Công ty cổ phần TT&P không bảo đảm những mô tả và Nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.

  Về giá sản phẩm và thông tin khuyến mãi, mô tả sản phẩm trên website ttpcom.vn

  Hệ thống website của Công ty cổ phần TT&P vận hành dựa trên phần mềm quản trị kinh doanh, bán hàng thống nhất. Thông tin giá và các nội dung khuyến mãi, thời hạn áp dụng, mô tả sản phẩm trên website ttpcom.vn chỉ mang tính chất tham khảo. 

  Giá và các chương trình Khuyến Mãi tại Công ty cổ phần TT&P và hệ thống phân phối của Công ty cổ phần TT&P được mặc định hiểu là áp dụng cho Khách hàng là người dùng cuối. Tất cả các trường hợp mua buôn, số lượng lớn, mua để bán, tặng lại, sử dụng vào các mục đích thương mại và phi thương mại khác Công ty cổ phần TT&P sẽ có chính sách giá và Khuyến Mãi riêng. Vui lòng gọi tới Công ty cổ phần TT&P để tham khảo.

  Khi phát hiện những thông tin lỗi, sai về mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, bạn vui lòng báo ngay cho info@tgd.net.vn hoặc gọi vào 024.35160655, Công ty cổ phần TT&P sẽ tiến hành xác minh thông tin và tiến hành chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất.

  10. Chấm dứt sử dụng

  Công ty cổ phần TT&P có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Công ty cổ phần TT&P căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Công ty cổ phần TT&P. Công ty cổ phần TT&P sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

  11. Chính sách bảo mật

  Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Công ty cổ phần TT&P.

  12. Thương hiệu

  Thương hiệu Công ty cổ phần TT&P, Logo của Công ty cổ phần TT&P... đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của Công ty cổ phần TT&P tại Việt Nam. Công ty cổ phần TT&P có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của Thương hiệu Công ty cổ phần TT&P, Logo của Công ty cổ phần TT&P...  và phải sử dụng theo đúng quy định của Công ty cổ phần TT&P.

  Website www.ttpcom.vn (trước kia là www.tdg.net.vn) là trang thông tin điện tử thuộc bản quyền của Công ty cổ phần TT&P.

  13. Điều khoản loại trừ

  Công ty cổ phần TT&P sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Công ty cổ phần TT&P.

  14. Điều khoản chung

  Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.